Het vuur dat je voelt in je hart tijdens je gebed is een genade onder de vele anderen die Hij verleent om Zijn aanwezigheid kenbaar te maken aan de ziel die hunkert naar Hem.  Het plotse opwellen van vuur tijdens het gebed is pure genade, niet te verkrijgen wanneer of waar men wil,  maar op de door Hem gekozen momenten wanneer je zelf diep in gebed bent met Hem en jij overtuigt bent van Zijn aanwezigheid.  Dit is toepasselijk op ieder van Zijn onderdanen. Merkbare veranderingen van de persoon,  die door Hem wordt bezocht,  zijn waarneembaar door allen die hun ogen willen openen om te zien.  Zo sterkt de genade die Hij verleent aan de ene de onzekerheid naar zekerheid en diep geloof.  Zo straalt de één voor de ander totdat deze laatsten op hun beurt Zijn warmte en licht doorgeven.  Als klimop slingert het zich verder, onmerkbaar soms, tot men zich onverwachts rekenschap geeft welke uitbreiding er reeds tot stand is gekomen vooral als men in groepen bidt.   Daarom heeft Hij nog meer mensen nodig, oprechte zielen, verlangend om Hem in totale overgave te dienen en die bereid zijn de deur van hun hart ver open te zetten,  mensen die durven aanvaarden dat Hij Is die Is.
 
Daarom, sluit je niet op met Hem alleen.  In ieder mens is Hij, ook al besef je het niet altijd. Bezorgdheid voor anderen, is bezorgdheid voor Hem.  Je gebeden voor anderen zijn gebeden voor Hem. Te veel zielen blijven aan de kant staan. De tegenwerking van het Goddelijk plan is de tragedie van de mens.  De kracht van Zijn liefde is voor sommigen niet genoeg, daarom heeft Hij je gebeden nodig.  Verwacht van Hem de liefde die Hij aan ieder van jullie wenst te geven.  Denk hieraan op moeilijke dagen.  Wees er van overtuigd dat Hij steeds naast jou staat. Vrees niet maar geloof.  Als je gelooft in Zijn Woord hoort hemel en aarde je toe.  De aarde omdat je boven haar staat en de hemel omdat dit de toekomst is van al de Zijnen.  Wie volhoudt zal slagen
 
Bid langzaam.  Overweeg elke zin welke je bidden wilt.  Laat het gebed uit het diepste van jezelf opstijgen.  Geef tijd en ruimte aan de mooie woorden die je uitspreekt.  Verpletter ze niet door een haastig gemurmel waardoor zij hun glans verliezen.   Zorgvuldig voorbereide gebeden dienen tot niets als zij niet opgeluisterd worden met totale overgave vanuit het hart. Zorgvuldig overwogen woorden geven geen luister aan het gebed indien ze niet bloeien vanuit het hart.  Bid daarom vol vertrouwen vanuit je hart. Geef nooit op werk vanuit Zijn zegen die je de nodige kracht zal geven.
 
14.7.1990
 
Als een licht ben Ik in de wereld gekomen opdat al wie in Mij gelooft niet in duisternis blijft. (Joh. 12. 46)
Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus zo zegt Hij en dat is onze maatstaf en daardoor krijgen wij ook zekerheid dat wij thuishoren bij Christus. (1 Joh. 3-16 + vers 19-20)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn