Wij, christenen, vallen net als niet-christenen in zonden. Alleen wij, christenen, beseffen en belijden onze zonden.


De bijbel leert ons te leven volgens Gods wil. Onze wil en Gods wil zijn soms niet altijd hetzelfde.
Wij mensen zijn aards en vallen in aardse verlangens, die, in tegenstelling zijn in wat God van ons wil.


Wij denken vaak egoïstisch, of van "het kan niet zo kwaad zijn, als we dit of dat doen". Het leven lijkt voor ons fijner als we onze eigen wil doen.
Maar dit is een leugen. Wanneer je leeft tegen Gods wil, zal je bedrogen uitkomen. Het kan erop lijken dat je leven mooier is, maar uiteindelijk zal dat niet zo zijn.
De Bijbel is een brief over beloftes van God aan ons. Zo belooft God ons wanneer wij leven volgens Zijn wil, Hij ons zal zegenen.
Het kan best zijn dat je het niet ziet, die zegeningen, maar daar mag je God voor vragen.
Het kan ook zijn dat je het op aarde niet zult merken, maar dat je beloning in de hemel des te groter zal zijn.


Leven volgens de wil van God is leven vanuit Zijn liefde. Een liefde die écht is en opbouwend voor iedereen.
1 Cor. 13:4-7
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht,
maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.


God houdt van ons allemaal, God is liefde. Wanneer wij tekort komen aan liefde kunnen we bij God terecht.
Hij zal ons altijd met Zijn liefde doen omarmen.
Hij is onze Trooster in pijn en verdriet. Ook is Hij onze Verlosser. God heeft ons Jezus gegeven.
In het oude Testament komen beloftes voor dat God ons een Verlosser zou sturen en dat heeft Hij gedaan.
Wanneer God ons iets belooft, dan is dat niet zomaar, dat is een zekerheid.


Jezus is voor onze zonden gekomen om ons te redden en niet te veroordelen. (Johannes 3:17).
Jezus is de Zoon van God, die naar de aarde is gekomen. Hij is als baby ter wereld gekomen (het Woord is vlees geworden) en dit vieren we met Kerst.


Jezus heeft op aarde geleefd als mens. Maar wel als enige mens zonder zonde en werd door ons niet geaccepteerd. Jezus is de Zoon van God en Jezus is ook liefde.
Konden wij en kunnen wij die pure liefde niet aan? Is het te moeilijk voor ons, te groot om te pakken?


Ik wil nog even terug komen op onze eigen aardse wil, wat dat allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt,
jaloezie en woede, gekronker, geruzie en rivaliteit, afgunst en nog meer van dat soort dingen.
(Gal. 5:22-24) Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.


Kies in je leven voor God, bid, lees je Bijbel en leef volgens Zijn wil, want, Hij houdt van jou en wil dat je bij Hem in de eeuwigheid komt, je krijgt je beloning.


Amen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn