Zou het zo kunnen zijn, net zoals Elia's missie werd vervuld in Johannes de Doper
(Matth.17:10-13) die door Jezus Elia werd genoemd,
(Matth.11:13-15), zal Jezus'wederkomst worden vervuld door iemand met een andere naam. In het boek Openbaringen wordt gezegd dat hij een nieuwe naam zal dragen.
(Openb.3:12)

En zou het zo kunnen zijn: En Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn hoofd
waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan Hijzelf.
(Openb.19:12)

En zou het zo kunnen zijn: Als Jezus komt, waarom heeft Hij een andere naam die niemand weet dan Hijzelf.
Jezus'naam is bekend in de wereld. Het is dus mogelijk dat niet Jezus maar iemand anders zal komen, die een nieuwe naam zal dragen.

(Lucas17:24-25)
Als de Heer op de wolken zou komen met de roep van de aarstengel, en
christenen zouden worden opgenomen om Hem in de lucht te ontmoeten,
hoe is het dan mogelijk voor Hem om te worden verworpen?
Wie zouden falen om Hem te herkennen?
Zou het zo kunnen zijn: dat de Heer niet letterlijk op de wolken zal komen.
Zou het zo kunnen zijn: dat Jezus'wederkomst niet plaatsvindt op de wolken,
maar door iemand anders met een andere naam?

Dinsdag 14 september 2010

Michael C. M. Jepkes 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn