Handelen naar Gods wil klinkt heel mooi, maar weet u ook uit ervaring hoe moeilijk dat is? Kent u ook de opdracht van God om in Zijn liefde te gaan staan en te leven, maar bovenal ook vanuit Zijn liefde te leven? God geeft ons Zijn liefde overvloedig, maar Hij geeft ons tegelijkertijd de opdracht om daarnaar te gaan handelen. Dat wil eigenlijk zeggen dat Hij wil dat wij uitgaan en mensen bij gaan staan in hun nood, dat wij dus de liefde die we van Hem ontvangen ook weer doorgeven aan anderen. Dat kan geestelijk zijn door voor hen te bidden, maar het kan ook zijn door hen met dagelijkse dingen te helpen. Toch is het niet eenvoudig om naast je eigen problemen, je eigen gezin, je eigen leven, ook nog te leven voor anderen. We hebben allemaal stuk voor stuk onze eigen bezigheden, onze eigen problemen. Juist in moeilijke omstandigheden merk ikzelf ook vaak dat je zo opgeslokt wordt door de zorgen, dat je daarbij vergeet dat er ook mensen om je heen zijn met problemen die hulp nodig hebben. Al snel leef je voor jezelf en dat is niet de opdracht van God. Veel mensen vinden het moeilijk om te leven vanuit de opdracht van God, zijn wet van liefde. Toch moet je Zijn wet van liefde zien als een mantel die je aantrekt. Wanneer jij het aanneemt en als het ware aantrekt zal het vorm gaan krijgen in je leven, het gaat erom dat je bereid bent om te gaan leven vanuit Zijn wil. Dat je volledig en vol overgave kunt zeggen, niet mijn wil, maar Uw wil. Natuurlijk is dat niet eenvoudig, maar het is wel wat God vraagt en het is ook de beste weg om dichter naar God toe te groeien en te worden zoals Hem. Hoe kunnen wij worden als Hem, wanneer wij niet bereid zijn om Zijn wil te doen? Hoe kunnen we een eenheid vormen met Hem, wanneer we alleen Zijn liefde accepteren, maar vervolgens Zijn opdracht en Zijn wil naast ons neerleggen en denken, bekijk het maar, maar dat is me teveel van het goede? Of misschien zeggen we, maar Vader ik heb genoeg aan mijn eigen problemen, ik heb het zo zwaar, ik kan niet klaarstaan voor die ander, laat mij maar even met rust, U kunt dit niet van mij vragen. Denk dan nog even na, want volkomen overgave betekent dat je volledig Hem toebehoort, dat Hij elke vezel van je leven en lichaam mag besturen en bezitten en dan zal een ander ook Zijn liefde door jou heen gaan zien, dan zal het uitdragen ervan als vanzelfsprekend worden.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn