Veel mensen hebben een enorm verlangen naar de Vader. Zij willen de tegenwoordigheid van God in hun leven voelen. Zij willen een levende relatie met God, een relatie die niet alleen maar bestaat uit aanroepen, maar ook uit het ontvangen van antwoorden, liefde, kracht en bemoediging. Ze willen een tastbaar bewijs dat God echt bestaat en hoe zij ook zoeken en boeken er op nalezen en er met mensen over praten, zij voelen het nog steeds niet. Toch zijn er mensen die met zekerheid kunnen zeggen dat ze de tegenwoordigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ervaren. Zij hebben een verbondenheid met de Vader die niet stuk te krijgen is. Verweven met Hem, lijkt het haast alsof ze onaantastbaar zijn, het lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. Wanneer namelijk een kind van God zo met Hem verbonden is, zo nauw verbonden en een plek heeft in Zijn hart, verweven met Zijn hart, dan wordt alles anders, dan ontstaat er een heel nieuw leven, een heel nieuw begin en totaal nieuwe relatie met de Vader. Verweven in Zijn hart begint de mens een nieuw begin. Als men echt in Hem is verweven is er geen uitrafeling meer mogelijk.  Dan is Hij steeds voelbaar aanwezig
Voelbaar is Hij in jou aanwezig, voelbaar in je bestaan.  Voelbaar draag je Hem uit naar anderen zodat de leegte van hun hart wordt gevuld door Zijn voelbare aanwezigheid nadat Hij al het ijdele dat er zich had opgestapeld één voor één vernietigde.  Voelbaar is jouw mooie liefde voor Hem, voelbaar tot in Zijn Heilig hart.  Kniel zodat Hij je kan zegenen in de naam van de Hoogheilige Vader, in Zijn naam, je Eeuwige Vriend en broeder en in de naam van Gods Heilige Geest.  Amen
 
15.09.1993


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn