Wanneer men zich bekeren wil en naar God begint te zoeken loopt men  soms te hard van stapel.  De tijd lijkt te kort en het geduld ontbreekt om alles in het hart op te nemen.  Men verlangt  de verloren tijd in te halen,  men denkt  te weinig na en men handelt  te snel. 
 
Eens waren wij met een groep op bezinning.  Wij kregen een onderricht over het zaadje.    Na afloop kreeg iedereen een zaadje.   Die nacht had ik een droom.  Ik zag hoe mijn vriendin en ik samen ons zaadje diep in de grond staken.  Daarna werd deze rijkelijk besproeid.  Zo nu zullen ze wel snel groeien!  Wij bleven geduldig zitten om de zaadjes te zien groeien.  Het duurde ellendig lang.  ‘
De volgende dag idem... geen plantje dat boven kwam. Na enkele dagen waren wij het beu  en gingen op onze buik liggen om van dichbij de toestand te bekijken.  Helaas, niets te zien. Niets!  'Ach' stelde mijn vriendin voor,  'laten wij even krabben in de aarde tot wij de zaadjes gevonden hebben dan kunnen wij zien of ze al scheuten hebben.'  Zo gezegd,  zo gedaan... Inderdaad, de zaadjes hadden een klein scheutje maar...owee,  door het krabben in de aarde hadden wij deze gebroken  en waren  onze zaadjes dood en verloren.  Dat is wat ongeduld heeft veroorzaakt.
 
God strooit zaadjes in ons hart, vele zaadjes, doch wij zijn soms achteloos en krabben ze los of verwaarlozen hen zodat zij teniet gaan.  Hij verwacht van ons dat wij  laten groeien, laten ontwikkelen  wat Hij geplant heeft tot de tijd van rijping is gekomen.  Dan krijg je wellicht te horen:
 
Weet je, Mijn kind, dat Mijn zaadje in jou tot ontwikkeling is gekomen.  Het groeit in tederheid en liefde.  Begrijp je wel  dat Mijn zaadje in jou een prachtige boom zal worden, maar denk er aan, vergeet het niet, een boom heeft tijd nodig om te groeien.  Als je een boom plant en je bekijkt elke dag het tedere stokje dat je in de grond hebt gestoken om te zien hoe hoog het al gegroeid is dan lijkt de tijd tot volwassenheid eindeloos lang, langer soms dan een mensenleven.  Als jij je boompje verzorgt en vertroetelt zul je beseffen dat het door je verzorging en  liefde,  waarmede jij het omringt,  zal groeien tot volwassenheid en moet je er op vertrouwen  dat het eens een prachtige boom zal zijn.  Je zult begrijpen dat hiervoor een tijdsduur nodig is,  afhankelijk en  verschillend voor elke soort.  Dan zal de tijdspanne je later kort lijken.
 
Zo, Mijn kind, laat zachtjes groeien wat in jou gedijt.   Eens zul je met vreugde terugkijken op deze tijd van innerlijke groei, als jij volledig zult gekomen zijn tot innerlijke bloei
Nu vraag ik je nog één ding: wees verstandig en getrouw en wees moedig in geduld.
 
20.04.04
 
Zie Lucas 8, 11 en 15
Dit betekent de gelijkenis: het zaad is het woord van God
Wat in  goede aarde valt zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen en vasthouden, die volharden en vrucht dragen.
 
Marcus 4, 20
En dit zijn zij die in de goede aarde zijn gezaaid: zij die het woord horen en ontvangen en vrucht dragen, het ene deel dertigvoudig, het andere zestigvoudig en het andere honderdvoudig.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn