Heeft het zin om een christen te zijn?
  
Heeft het zin om vast te houden aan geloof
Heeft het zin om mensen een boodschap van hoop te brengen?
 
We zijn overweldigd door de gigantische ramp in Haïti.
We kunnen het niet bevatten.
Al die lichamen die daar liggen…
Al die puinhopen…
Al die miljoenen tranen die vergoten worden.
 
Jaren levenswerk in één klap verwoest.
 
Geen mens lijkt nog te vertrouwen
Dichtbij of verweg.
 
In de greep van het kwaad.
  
En dan zien ze mij al komen met de boodschap van hoop.
Van een liefdevolle God die Zich om de wereld bekommerd
Yeah right…
 
Voordat ik verder schrijf zal ik bidden om Gods woorden.
Gods antwoorden hierop.
Ik zal mijn gebed opschrijven.
 
‘Vader in de hemel, Vader van mijn hart.
Ik heb het moeilijk met mijn geloof
Met mijn vertrouwen
Ik wil Uw getuige zijn.
Mensen warm maken met Uw woorden van hoop en kracht.
Maar ik vind het zelf al zo moeilijk als ik kijk naar de omstandigheden.
Ik bid om Uw Geest om mensen een woord van hoop door te geven,
Op dit moment.
Nu de aarde zucht en de mensen rouwen.
Geef mij Uw woorden…’
 
‘Ik, de onveranderde God spreek nu.
Ik heb de wereld in Mijn hand.
Ik heb geschiedenis geschreven
Ik schrijf de toekomst.
In Mijn hand zijn de Mijnen
Zij die al zijn gegaan, beleven eeuwige vrede
Voor altijd zullen tranen gedroogd zijn
Pijn is overgegaan in een eeuwig gevoel van welbevinden
 
Ik zie de mens
Ik zag Mijn Zoon
Bloedend, kreunend aan een kruis
Toen al heb Ik de wereld gered
Niemand gaat verloren zonder kans gehad te hebben.
Jezus heeft overwonnen
In Hem zijn wij al overwinnaars.
 
Na deze zul jij het verstaan
Wees stil
Ik ben God
Ik maak alle dingen nieuw
In volmaaktheid.
 
Nog een kleine tijd,
Wees stil en weet dat Ik God ben.
Ik heb jullie geluk voor ogen
Niet jullie ongeluk
Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.
 
Ik ben het die spreekt
Ik heb geen menselijke gedachten
Ik ben God
Vertrouw op Mij.
De woestijn zal bloeien.
Geloof Mij maar.
 
O, Vader,
In de puinhopen van het leven,
De scherven van nu,
Willen we ons overgeven aan U.
Met al onze vragen en angsten.
U ziet het immers?!
U bent in die puinhopen geweest
U weet wat lijden is
U weet wat verlies is
In die hoop gaan we verder.
 
Heeft het zin om christen te zijn?
Ik weet het zeker.
Al is het een belachelijk vastklampen aan sprookjes volgens sommigen,
Ik weet dat Hij leeft.
Hou vol,
God voorziet.
Je zult het zien.
Ik spreek geen onzin.
 
Hou vol.
 
Annemarie Verdoes-Maas


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn