De keuze

Blij ben ik dat ik mag vertellen over de keuze die ik in mijn leven gemaakt heb.
De keuze om een kind van God te mogen zijn. De keuze om mijn leven aan God toe te vertrouwen. God, Die mijn Vader, mijn Bevrijder en mijn Vriend is.

Wat ik te vertellen heb gaat over Filipenzen 4 vers 4 t/m 7 en vers 19
In deze brief vertelt Paulus twee maal achter elkaar in vers 4 dat wij blij mogen zijn in Hem Blij in de Heer, Blij in God.

Maar waarom blij in God? Wat wordt daarmee bedoeld.
Het gaat om de grote boodschap. Ook wel de blijde boodschap genoemd.
Johannes 3 vers 16: Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn enig geboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Klinkt misschien wat ingewikkeld voor mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord.
Gods Zoon is Jezus. Geboren uit de maagd Maria. Dit is wat we vieren met kerstfeest.
God heeft ons Zijn Zoon gegeven om de weg naar God weer vrij te maken. In Johannes 14 vers 6 staat: Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader." God is de Vader.

Gods Zoon Jezus heeft een lijdensweg afgelegd. Hij is gekruisigd, nedirgedaald ter helle en ten derde dage opgestaan. Opgestaan uit de dood. Nu zit Hij in de hemel bij Zijn Vader. En een ieder die dat gelooft, krijgt het eeuwig leven. Een ieder die dat gelooft mag blij zijn in de Heer, Blij in God. Jezus heeft deze weg afgelegd, omdat dat de wil van God was. Jezus heeft ons vrijgekocht. Halleluja.


In vers 5 van Filipenzen 4 staat: dat onze vriendelijkheid bij iedereen bekend moet zijn en dat God dichtbij ons is.
God wil dat we vriendelijk zijn. Vriend. God wil niet alleen je Vader, maar ook je Vriend zijn. God wil graag dat we vrienden hebben. Maar God wilt wel jouw belangrijkste vriend zijn. En dat je alles met Hem kunt delen. God vind het zo belangrijk dat we vriendelijk zijn dat we daaraan herkend worden. Vriendelijkheid komt bij God vandaan. Met vriendelijkheid kom je ver. Wanneer je je leven aan God geeft, geeft God jou Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest komt in je wonen en vernieuwt je leven. Langzaam zal je veranderen naar de persoon die God wil dat je wordt. Een volgeling van Zijn Zoon Jezus Christus, dicipelen. God wil dat we vriendelijk zijn, liefdevol, geduldig enz. God wil dat je voor Hem kiest door in Jezus te geloven. Als je God toelaat in jouw hart.

God wilt met alle mensen die voor Hem kiezen een Vader en een Vriend zijn. God wil met jou een relatie. Een relatie tussen Hem en jou. In vers 6 staat dat je je nergens zorgen over hoeft te maken, maar dat je voor alles mag bidden.
God wilt dat je Hem vertrouwd. Dat je Hem al uw problemen en verlangens vertelt en vergeet Hem vooral niet te danken voor alles watHij doet.

God wil voor jou zorgen. God wil met jou een band. Een band die oneindig is, voor eeuwig dus. Dit wil God, omdatHij van je houdt. Hij houdt van ons mensen. God houdt van jou.
Er staat dus geschreven dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Nou dat is nogal wat. We maken ons om zoveel dingen zorgen. Maar God wil dat we dat bij Hem brengen. Dat je je dus helemaal overgeeft aan God, zodat Hij voor jou kan zorgen.

Mooi hé! Misschien voor veel mensen bijna niet te geloven.

Maar het is echt. Het is de waarheid. En er is meer.
Verder in dat vers wordt gevraagd dat we niet moeten vergeten God te danken voor alles wat Hij doet in je leven. Voor alles wat je krijgt.
Moeten we daar God voor danken??? Ja, dat vraagt God.
Waarom?? Omdat God het jou geeft. Kijk maar naar vers 19, daarin staat: Mijn God zal in uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Lieve mensen,
God zelf heeft ons gemaakt. God heeft ons gewild. Jou, mij, ons allemaal.
God heeft met ons allemaal een plan. Een plan voor jou en een plan voor mij. Een plan naar de wil van God. Een levensdoel. God weet beter wat je nodig hebt dan jij zelf. Hij zal het jou geven, elke dag weer.
En misschien gaat het niet zoals je zelf zou willen, maar dat mag je ook allemaal aan God vertellen. Hij zou aan jou vervolgens laten zien waat beter voor je is.

God vraagt aan ons in de bijbel, of je voor Hem wilt kiezen. Of je gelooft in Zijn Zoon Jezus Christus.
Als je tot bekering komt, je geeft dus je leven aan God, zal god voor jou zorgen.

In vers 7 staat dat je de vrede van God ervaren mag, een vrede dat ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over je hart en gedachten, omdat u in Jezus Christus bent.
Vrede, dat is mooi, dat is een mooi kado. Dat is wat God ons geven wilt. Vrede.
Vrede en het eeuwig leven.

God nodigt mensen uit om naar de kerk te gaan, niet alleen om te zingen, te bidden en te luisteren, maar ook om voor Hem te kiezen.

God heeft jou gemaakt, God heeft jou gewild. Twijfel daarom niet over dat je niet goed genoeg bent voor God, want dat ben je wel. God heeft jou zelf gewild en Hij wilt graag dat je voor Hem kiest en je leven aan Hem toevertrouwd.
Als je kiest voor God, zal Hij jouw paden rechtmaken. Hij zal je vormen en kneden naar Zijn wil met jouw leven.
Hij zal jouw Vader, jouw Vriend en jouw Verlosser zijn. En jij, je hoeft alleen maar "ja" tegen Hem te zeggen en je geheel aan Hem toevertrouwen.

Amen

Miranda Vlieland

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn