Deze overdenking is tot stand gekomen nadat een gezin om gebed vroeg. Zij hadden onderlinge problemen, hun huwelijk ging niet zo als zij zelf graag wilden, er waren vele obstakels, ze kwamen niet tot elkaar en toch is het niet naar Gods wil om het op te geven, er is Eén die redding wil en kan brengen en dat wil hij voor een ieder doen. 

De invalswegen naar jullie bestaan lijken bezet door negatieve machten die jullie geen uitweg verlenen naar meer rustige wegen.  De opgetrokken invaliditeit door de omstandigheden van jullie gezamenlijk leven, bezet volgens jullie de invalswegen, zodat jullie, verstrengeld in een web van pijn en onheil geen uitweg meer zien.  Nochtans, er blijft steeds Eén die redding brengt.  De Weg naar Zijn Zijn blijft altijd open.   Het Licht dat straalt doorheen elke  duisternis wordt nooit bezet door duistere macht, door onheilbrengende kracht.  Als jullie je vastklampen aan de keten van het gebed, kan Hij jullie gezamenlijk optrekken tot in Zijn heilzaam hart, waar je moed en vree zult vinden, ook geborgenheid ondanks je eigen onvolkomenheid.  Zo overvlieg je als’t ware die duistere, bezette wegen en wordt je vrij.  Alleen door gebed kan Hij je brengen in vrede brengen als zwevend boven de aardse onvolkomenheid.  Dan lossen alle bezette wegen zich op.
 
Sta op uit de storende en indringende gedachten.  Wees moedig, kijk omhoog naar ‘t Licht dat verlangt jullie te omringen en te beschermen tegen alles wat het leven duister kan maken en zo je ziel kan kraken.  Verlost van alle zorgen en pijn zul je begrijpen dat geen enkele wee eeuwig zal zijn.  Ook zorgen vergaan omdat zij verteerd worden door ‘t Licht als jullie vertrouwen  op Hem doorheen diepgelovig gebed.
 
Ieder apart zijn jullie een heerlijkheid voor Hem, doch laat die heerlijkheid zijn werkzaamheid doen in jullie gezamenlijk leven.  Laat jullie namen gezamenlijk zweven doorheen duizenden gebeden zodat je al biddend Zijn hart kunt verblijden. Hij vertrouwt op jullie, vertrouw dan ook op Hem.
 
Zijn zegen drukt Hij op jullie neer.  De Heilige zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  Moge deze zegen vruchten dragen zodat jullie voortaan de weg gezamenlijk verder kunnen  gaan in liefde en vrede. 
 
09.04.1994

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn