Door klein te zijn volgroei je!

Een waarheid, nietwaar? We worden immers allemaal klein geboren,
maar, door de juiste voeding, de juiste verhoudingen groeien we uit tot volwassen mensen met een missie.
Toch bedoel ik met de zin, ‘door klein te zijn volgroei je’
iets anders…We moeten zoals Jezus tot Nicodemus zegt, opnieuw geboren worden…(Johannes 3:1-21)
Met andere woorden, we moeten weer zo klein en zo hulpeloos als een kind worden!
Een klein kind leeft volledig in het vertrouwen op zijn of haar ouders,
gelooft volledig in hun beloftes en krijgt elke dag het voedsel tot versterking van zijn of haar lichaam.

Zó vraagt Christus ons te worden , Hij vraagt ons immers om als kleine kinderen tot Hem te komen; Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen (Markus 10: 13-16)
We moeten bukken, knielen voor het kruis waar Hij onze schuld gedragen heeft, dankbaar Zijn hand nemen, vragen of Hij ons genadig wil leiden,
of Hij ons wil leren Zijn Stem te verstaan.
We mogen iedere dag opnieuw vragen; Heer, wat wilt U dat ik doen zal?

Waar het stil is gaat God spreken,
Waar het stil is ontstaat ruimte om Zijn woorden te verstaan...

Zoals kleine kinderen hun vragen en zorgen met hun ouders kunnen en mogen bespreken, Zó mogen wij tot Hem gaan!

Hij heeft de wereld na Zijn hemelvaart gezegend met de de Heilige Geest,
De Heilige Geest spreekt in harten die knielend voor het kruishout van hun Heiland hun schulden belijden.
Jezus sprak immers, Johannes doopte met water maar zij, die in Mij zijn zullen gedoopt worden met de Heilige Geest! (Handelingen 1:5)

We moeten leren om onze zorgen uit handen te geven en volledig op Hem te vertrouwen.
We hebben de vrijheid ontvangen om iedere dag symbolisch naar het kruishout te reizen.
We moeten echter wel knielen en ons klein en hulpeloos maken,
anders kan God ons niet trekken aan Zijn koorden van Liefde…
Als we onszelf groot en wijs genoeg vinden om Gods Weg te ontdekken
kan Hij geen Hulp verstrekken,

Laten we daarom iedere dag opnieuw knielen voor het kruishout van Christus, de Weg naar onze Vader…(Johannes 14:6) om te vragen of Hij ons wil leren klein te zijn.

Klein zoals een kind, dat alleen de weg niet vindt…
Want hoe kleiner het kind, hoe meer het wordt bemind
door de wind van de Heilige Geest.

Heer, leer ons om Christuswil klein te zijn,
want alleen door klein te zijn, volgroeien we…
Amen!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn