Als je bidt zal Hij je geven!

Als je stil je ogen sluit
en je bidt tot Vader...
Als je hart heel zachtjes huilt,
Heere, kom toch nader!
Als je stil vertrouwend knielt
met je handen samen...
Zing dan door je tranen heen
een gelovend 'Amen'.

Want, voor jij je ogen sluit
en je bidt tot Vader...
Voor je zachtjes tot Hem spreekt,
Heere, kom toch nader!
Voor je stil je handen vouwt
- en je smeekt een woord -
heeft de trouwe Vader
jouw gebed verhoord...

Want Jezus sprak en spreekt:

Al wat u tot de Vader bidt in Mijn Naam, dat zal Hij u geven! (Joh. 16: 23)

En...

Vraag, en jullie zal gegeven worden, zoek, en je zult vinden, klop, en er zal voor je worden opengedaan,
want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt!
En voor wie klopt, zal worden opengedaan, of is er iemand onder jullie die zijn of haar
kind een steen geeft terwijl hij of zij om een brood vraagt??
Of een slang als hij of zij om een vis vraagt??
Als jullie dan - slecht als jullie zijn - goede gaven kunnen en willen geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel het goede willen geven aan hen, die het Hem vragen! (Matth. 7:7-11)

Bidt en Hij zal geven!

(Al is het op Zijn tijd en wijze)

Met onze blik op Christus gericht zijn we meer dan overwinnaars...

Amen!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn