Blijf bidden in vertrouwen.  Het gebed is allesdragend, alles overkoepelend.  Geef niet op.
Hij is de Oorsprong en de Almacht.  Als jij je in vertrouwen wendt tot die Almacht, in deemoed en geloof, als jij je bede achterlaat in Zijn Heilige handen zodat Hij kan handelen naar eigen kennen en weten en jij Hem werkelijk vertrouwt, begrijp dan dat Hij de verlossing breng op het voor jou en Hem meest vruchtbare moment.
 
Hij spoort steeds aan tot gebed omdat je in het gebed die totale vrijheid vindt om alle elementen in volle vertrouwen achter te laten in Zijn handen.  Hij spoort je aan tot gebed omdat de band, gevormd tijdens dit innig samenzijn van Schepper en Zijn met Zijn schepsel, een Heilig moment is waarvan je de genade van de samenstelling van jouw kleine ziel in Zijn Heilig Hart nog altijd niet kunt vatten.
 
Je bidt toch voor zoveel onnuttige dingen.  Hij wil het je allemaal zo graag schenken, maar verwacht toch veel eerder die grote genade die Hij o zo graag zou willen geven aan ieder mens, nl. ‘De genade van eenheid in Hem, in hen, Vader, Zoon en Heilige Geest, omdat deze genade leidt tot eeuwig leven in Zijn hemels Koninkrijk.
 
De meeste dingen waarvoor men bidt zijn onnuttige zaken die meestal hun oplossing vinden na wijs beraad en verstandige keuze.  Die kleine zaken lijken op dat moment zo belangrijk dat men er zich smekend voor neerbuigt en bidt.  Maar na een vredevolle en gunstige oplossing wordt het eerst zo noodzakelijke menigmaal vertrapt,  weggeworpen als totaal overbodig. Daaruit blijkt dat men te veel bidt voor waardeloze dingen die voor de mens slechts enige waarde inhouden voor één uur, één dag, één maand, misschien zelfs voor één jaar, maar alles tezamen slechts voor één tik in de eeuwigheid.
 
Hij is je hemelse Vader, maar Hij is ook de Almacht, de grondlegger van het begin.  De afstand tot in het middelpunt van Zijn Heilig Hart is minder groot dan men voor mogelijk houdt.  Het gebrek aan vertrouwen vormt enorme struikelblokken waardoor men achteruit rolt. Grijp Zijn uitgestrekte Hand en laat niet los dan zul je bij het struikelen niet wegglijden.
 
Geloof vast in Zijn altijd durende aanwezigheid en je zult merken hoe je  zonder aarzelen, zonder struikelen dichter en dichter nadert tot het hoogheilig doel: Zijn Heilig Hart.
 
Het is zoveel meer dan een arm of een oog dat Hij aanbiedt.  Het is de vrucht van Zijn offer dat Hij iedereen aanreikt.  Bid opdat de waarde ervan meer en meer geapprecieerd zou worden.  Bid opdat men meer en meer zou verlangen naar Zijn Heilig disoffer.  Hij treurt om de verloren weggelopen schapen die weigeren om zich te laten vinden.  Bid voor hen, bid!
 
Thans spreekt Hij niet meer uit de verte van de hoge Hemel, maar neemt Zijn verblijf, samen met de Vader en de Geest omdat zij samen Eén zijn, in het hart van diegenen die Hem beminnen.  Zijn Woord is geen gefluister meer maar een volle stem, niet éénmalig maar altijd durend.  Zo is Hij de Ware Leermeester.  Hij is diegene die 20 eeuwen geleden onvermoeibaar tot de menigte sprak en thans Zijn vreugde vindt in het spreken tot Zijn uitverkorenen, zij die naar Hem luisteren en van wie Hij Zijn kanalen van liefde maakt. Hoeveel heb je reeds mogen beleven door Zijn gunst.  Met Zijn Woord, Woord van de Vader en de liefde van de Geest geeft Hij je echt leven, heilig leven, eeuwig leven, vreugdevol leven.  Ja voorwaar, aan de overwinnaar geeft Hij de vruchten te eten om in Hem te blijven leven door Zijn Geestelijke leer. Ik geef ze nu opdat zij niet zouden verloren gaan en zij je zullen leiden naar de Eeuwige Eeuwigheid waar je zult leven in Zijn aanwezigheid.  Hij is het Ware Leven.  Blijf in Hem geliefden,  en jullie zullen de dood niet kennen, maar overgaan naar de Eeuwige Heerlijkheid.
.
27.12.1992
 
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn