Heb jij ook wel eens het gevoel dat je een weg bewandelt waarbij je hoofd gevuld is met vraagtekens zonder dat je uitzicht ziet?  Daardoor wandel je op en neer omdat je niet eens beseft dat hij naar onrust leidt.  Het is zo belangrijk om klaarheid te scheppen in je daden en in je woorden zodat je de weg naar vrede zult vinden. Toch graaf je vaak in het verleden, maar hoe dieper de put wordt, hoe moeilijker het is eruit te klauteren.  Juist op die momenten, wanneer je diep in de put zit, krijg je het gevoel alsof er een zware steen op je hart ligt, te zwaar om hem weg te rollen. Je hebt een koevoet nodig, maar jammer genoeg, je vindt hem niet. Laat Hem die koevoet zijn.  Enkel in Zijn tegenwoordigheid is het mogelijk om sterkte en steun te vinden die nodig is om de zwaarste steen weg te rollen.  De druk verdwijnt uit je hart en je hart is vrij. De gave hiervan ligt uitsluitend in liefde, hoop en geloof in de almachtige Almacht.
 
Toch ben jij vaak nog onrustig en vergeet de vrede en de liefde in je hart.  Geef je onrust aan Hem en Hij zal je vrijmaken.  Leef volgens Zijn Schriften.  Bouw steen voor steen verder zonder af te breken wat je reeds hebt opgebouwd.  Blijf niet stilstaan bij de dingen die je goed hebt gedaan.  Maar denk na over de dingen waar je fout zat. Leer uit je fouten zodat je hierin verbetering kunt brengen. Nader in alles tot Hem, vraag Hem om jou hierin te helpen en te leiden, want Hij is genadig en wil jou belonen wanneer je trouw bent aan Hem, trouw aan Zijn liefde, trouw aan Zijn woord. Geloof in de volheid van Zijn Woord.  Ontdoe je van alle tegenstrijdigheden.  Laat toe dat Hij je leidt zodat Hij je kan brengen tot volle genade.

Laat de zuiverste gedachten van je hart niet overmeesteren door de indringende gedachten van je geest. Een zuiver kanaal verleent doorgang aan alles wat er in wordt doorgegeven waarvoor het kanaal dient.  Als je er echter onzuiverheden in achterlaat raakt dit geleidelijk aan verstopt. Je dient het te zuiveren zodat het zijn oorspronkelijke taak kan hervatten. Het kanaal wordt gezuiverd op jouw wens, als je hiervoor een aanvraag indient bij Hem.

Daarom, demp je put onmiddellijk door je gebed, liefde en goede wil
Kom in Zijn tegenwoordigheid opdat de zware steen van je hart gerold zal worden
Geef je onrust aan Hem en laat je vrijmaken, wees trouw aan Hem en ontvang Zijn genade als beloning opdat je gebruikt kan worden als een zuiver kanaal.

Bid voor vertrouwen, bid voor geloof, bid voor zaligheid en zekerheid.
 
1989.
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn