Ze hebben je pijn gedaan, gekwetst tot in het diepst van jouw ziel met harde woorden, met onwaarheden en jij bent boos, vreselijk boos. Waarom denken ze niet na? Waarom zijn mensen geneigd om anderen te beschadigen, puur uit zelfzucht? Je begrijpt het niet, je wilt je wreken, je hebt vele plannen klaargestoomd, want je weet wat je kunt doen om hen te raken. Je bent niet van plan je nog langer te laten kwetsen, je hebt jouw hart verhard, niemand komt verder. Niemand mag zien hoe kwetsbaar jij bent, je bent beschadigd en zij, zij hebben het gedaan en jij zult ze wel krijgen.

Herken je dit een beetje? Je bent beschadigd en boos en je wilt de verantwoordelijken terugpakken, want voor wat hoort wat. Kwaad met kwaad vergelden mag niet, maar toch… het is hun verdiende loon? En jouw boosheid wordt van kwaad tot erger, wat als een onbenullige woordenwisseling begon, groeit uit tot een hooglopend conflict. Jouw boosheid slaat om in haat en het beheerst je hele denken. Wanneer je de persoon in kwestie ziet gaan je nekharen omhoog staan, je kunt hem of haar wel iets aandoen.

En toch wil ik je het volgende meegeven:
Besef goed dat een hart dat vervuld is met haat geen ruimte laat voor andere dingen.  Haat en geweld zijn nauw aan elkaar verbonden en versmachten het laatste greintje liefde dat in de ziel overblijft.
 
Een hart dat vervuld is met ingekapselde haat is haast onvermurwbaar. Zelfs als er maar één sprankeltje, één minuscuul verlangen naar Hem opstijgt om de steen van haat te verbrijzelen kan Hij, met Zijn adem van vuur, Zijn adem van leven, tot verpulvering overgaan.  Slechts één oprechte smeekbede maakt dit mogelijk!
 
Haat is niet alleen zelfvernietigend maar vernietigt tevens de omgeving.  Ik herhaal: één oprecht gebed!... Totale overgave, al was het maar de fractie van één seconde!  Eén oprecht woord: ‘maak mij vrij van haat’ en Zijn Heilig vuur maakt als was wat hard was als steen.
 
Haat is werkelijk een dodelijk wapen.  Vecht nooit met het wapen van haat, gebruik liever het wapen van  liefde: ‘ het gebed,’.  Zo zul je herboren worden in liefde.
 
14.07.1993
 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn