Hij, jouw Heiland en Verlosser, ontvouwt in jou Zijn Heilig Zijn om je te staven in je verbondenheid met Hem.  Hij omarmt jou zoals men vreugdevol bij elke ontmoeting zijn geliefden in de armen sluit.
 
Misschien zijn er twijfels in je hart door druk van buitenaf.
Je moet weten dat reacties verschillend zijn, omdat de mens nu eenmaal niet altijd kan ervaren wat Hij biedt.  Zij zoeken en zoeken in ’t duister en grijpen naast Zijn Licht.  Zij zoeken te ver en vinden niet omdat zij niet wensen te aanvaarden wat duidelijk is te zien en te verklaren. Zij zeggen niet ‘twee plus twee is vier’  maar willen er vijf van maken, of soms ook wel drie, al naargelang het resultaat voor hen een  betere  uitkomst biedt.  Zij wegen en overwegen, maken de last te zwaar en als de balans dan overslaat zien zij nog minder klaar.  Zij durven niet te geloven, durven niet aanvaarden wat de hemel biedt.  Maar jij, Zijn kind, jij die in Hem gelooft, moet toch beter weten.
 
Hij ziet de onrust in je hart voor je kinderen, je familie, je vrienden en voor de mensen om je heen, tot zelfs voor onbekenden die worstelen met kleine of grote problemen.  Hij leest ook liefde voor de Zijnen, diegenen die Hem zijn toegedaan.  Geloof  Hem vrij, Hij kent het wezen van ieders zijn.  Hij kent de strijd in’t mensenleven, het  medeleven,  hoop, moed, en twijfel..
 
Kind toch, wil blij aanvaarden dat je Hem steeds in je gebed en  hoop vindt.  Blijf bidden, diep in je gemoed.  Geloof in je verbondenheid met de Drie-Ene... geloof...bid... en wacht af!
 
Hij wil jouw onrust wegnemen.  Sluit je ogen en maak je klein.   Ledig je gedachten zodat je klaar en duidelijk Zijn vuur voelt in je hart.  De glimlach die je Hem dan aanbiedt is de zekerheid voor jou dat Hij zuivere rust in jou heeft gebracht. 
 
Vertrouw op Hem wat er ook gebeurt,  vertrouw steeds op Hem want overal waar je gaat is Hij.  Bouw op Zijn liefde, breek niet af.  Als Zijn liefde diep in jou mag leven en groeien dan bouw je op een stevige vesting van liefde, vrede, en spontane vergeving.  Deze vesting zal het nooit begeven als jij voor Hem steeds jezelf wilt geven zoals Hij voor jou heeft gedaan. 
 
01.12.1993
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn