Twee gelovige mannen gaan naar de Tempel om te bidden (Lucas 18:9-14).
De tollenaar is zich bewust van zijn zondige staat, hij vraagt God hem genadig te zijn. De Farizeeër ziet hem en dankt God dat hij niet zo is als de tollenaar of als echtbrekers of onrechtvaardigen, hij prijst zichzelf bij God aan op grond van zijn vasten en het geven van de tienden. Hij dankt God zelfs dat hij beter is.

Tollenaars waren in die tijd niet erg geliefd. Zij inden voor Rome de belasting, zaten aan de stadspoorten en hieven tol van een ieder die binnen wilde gaan. De tollenaar moest een vast bedrag afdragen aan Rome, maar mocht er een schep bovenop doen om zijn eigen kas te spekken.
Niet verwonderlijk dat deze Joodse ambtenaren in dienst van Rome veracht werden, zij verrijkten zich over de rug van hun landgenoten.

Ze kwamen allebei om tot God te bidden, maar een groter contrast is haast niet denkbaar. De tollenaar was zich ten volle bewust van zijn zondige staat, terwijl de Farizeeër zichzelf op de borst sloeg en minachting voelde voor de tollenaar die hij zag staan. De tollenaar zag de Farizeeër niet, hij durfde zijn ogen niet eens op te slaan.
Vraag is waarom die Farizeeër eigenlijk kwam, misschien alleen om zich te laten zien, om te laten zien hoe vroom en geweldig hij was. Hij vergat echter dat God niet onder de indruk is van uiterlijkheden en al helemaal niet van arrogantie.

Hoe gaan wij tot God? Gaan wij in het besef dat wij uit onszelf helemaal niets voorstellen, dat wij alles van Hem moeten en mogen verwachten. Of gaan we om ons te laten zien, om te laten zien dat wij vromer zijn en dus God beter dienen dan anderen? Beter misschien ook dan die echtbreker of die onrechtvaardige. Laten wij nooit tot God gaan als deze Farizeeër, want als wij onszelf verhogen zal God ons vernederen.

Beste lezer, wij falen allemaal. In de spiegel van de 10 geboden, waarvan de grondtoon Liefde is, vinden wij geen enkele reden om aan te nemen dat wij beter zijn dan een ander. Als wij ons verheffen boven onze naaste dan schieten wij schromelijk tekort in Liefde.

Zo staan wij dan allen schuldig voor God, maar wij hebben een genadige God. Als wij ons vernederen, dat wil zeggen als wij onze schulden belijden en smeken om vergeving, als wij pleiten op het volbrachte werk van Jezus, dan zal Hij ons van harte vergeven.
Dan ziet God in ons Zijn Zoon, vergeeft ons en verhoogt ons in Jezus tot Zijn kinderen in dit leven en in de Eeuwigheid.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn