Volk van tederheid en minne, laat je tederheid niet verdringen door ruw geweld. Als je tederheid en goedgeaardheid worden verdrongen door de woestheid van de tijd, ga je stilaan Mijn wijsheid in jou verlaten om je te voegen bij de garnizoenen van baldadigheid.
 
Laat je niet ontmoedigen door tekenen die je als tegenstelling ervaart.  Zij worden je opgedrongen door gedrochten met geslepen en gespleten tong en willen door valse schijn van waardigheid je vroomheid afvoeren naar de geul, waar zij door hun toedoen verdwijnt in 't niet.
 
Mijn dierbaar volk, blijf je bezinnen in zoetheid en minne, want als men zich laat overhalen zal men afdwalen en loopt men de duisternis tegemoet.
 
Blijf trouw aan Mijn Woord, het is jouw kracht.
Blijf trouw aan Mijn Vlees en Bloed, het is jouw macht.
Blijf trouw aan je goedheid en minnen en hoop op je erfdeel voor jou reeds verpacht.  Het zal worden uitgekeerd met intresten uit de tijd genomen.
Blijf trouw aan't gebed, dan worden al Mijn beloften aan ieder van u waar.
Blijf trouw, geef geen verstek.
Blijf trouw in gebed, zo helpe, Ik Ben die Ik Ben, Ik Ben Hij die redt.
 
17.07.1994

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn