Je bent bezorgd, maar weet je dan niet meer dat je alles in Zijn handen hebt gelegd!  Vertrouw  Hem toch onvoorwaardelijk, voor al je gebeden.  Zou Hij je stenen geven als je brood vraagt!  Zou Hij je dorheid geven waar je vruchtbaarheid verlangt!  Leer van de natuur hoe alles harmonieus groeit en bloeit zonder zorgen, omdat de bestaande normen, de natuurlijke wijze van groeien gerespecteerd wordt.  Alleen waar een mens ingrijpt en zichzelf tot God wil verklaren wordt het natuurlijk evenwicht menigmaal verstoord.  Dan treuren de weelderige gewassen en verdorren voortijdig.
 
Zing, juich en wees blij!
 
Misschien denk je: Ondanks al die pijn in deze wereld?
Ja, ondanks al die pijn Vooral tegen die pijn, want slechts in blijheid kan die pijn overwonnen worden.  Het is niet met verdriet dat men pijn bestrijdt maar met opgewektheid.  Elke pijn kan een zegen zijn om nog grotere pijn te overwinnen Alles wat je moet doen is met die pijn naar Hem komen en Hij zal haar tot een zegen maken.  Ach, kon de hele mensheid toch maar verzaken aan onhebbelijkheden tengevolge van pijn en leed.  Als zij alle strijd, pijn, onrust, wraakgevoelens en haat in oprechtheid voor Hem neerleggen zal Hij het omkeren in een stralend licht van vrede, broederlijkheid, zuiverheid en liefde.  Dan is er geen dorheid meer in het gewas. Eens zal Zijn dag komen.  Verblijd je hierop en wees dit steeds indachtig in alle omstandigheden.
 
Alles heeft zijn tijd nodig.
 
05.09.90
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn