In Matteus 25:1-13 staat de gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze mensen. Ze worden maagden genoemd omdat ze rein van zonden zijn gemaakt door Jezus' offer op Golgotha (II Kor. 11:2). Deze gelijkenis gaat niet over 5 gelovige en 5 ongelovige mensen.
Ze geloven alle tien, ze kijken alle 10 uit naar de komst van de Bruidegom, naar Jezus.

Maar wachten kan lang duren en de een houdt dat beter vol dan de ander. Of het verlangen naar de Bruidegom is sterker bij de een dan bij de ander.
Dan kan het gebeuren, dat het wachten een mens doet indutten, zelfs in slaap vallen. De olie in de lamp raakt op,
Het hart dat brandend van verlangen en liefde uitzag naar de Bruidegom vult zich met andere zaken en het verlangen raakt op de achtergrond, zelfs uit het zicht.

Toch zal, net als in de gelijkenis, de Bruidegom komen. Het lijkt voor onze tijdsbegrippen soms op talmen, maar er zijn nog mensen die tot bekering moeten komen (II Petrus 3:9). God wacht op hen en wij moeten ook op hen wachten, zij zijn onze broeders en zusters. Ook zij moeten hun lampen van olie voorzien en laten branden.

Als het zover is dat de Bruidegom komt, hoe staat het dan met uw, met mijn, lamp?
Branden onze harten nog, zien wij nog vol liefde en verlangen uit naar Zijn komst, verwachten wij Hem, ja elke dag?
Hij zou immers nú kunnen komen. Staan wij klaar om met Hem mee te gaan naar onze Bruiloft?

Als dat niet (meer) zo is, voorzie uw lamp (uw hart en uw verlangen) dan van verse olie en steek hem opnieuw aan. Leef alsof Hij vandaag komt, want wanneer Hij komt en u hebt geen olie dan staat u in het donker, dan bent u te laat.

Ook al lijkt het soms lang te duren, de Bruidegom zal niet uitblijven. De Bruidegom is Jezus en de maagden dat zijn wij.
Blijf naar Hem uitzien, blijf Hem verwachten, houd uw Liefdeslampen brandend !
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn