"Tja, er is wel iets, dat moet haast wel. Maar wat dat is, dat weet geen mens. Er is nog nooit iemand teruggekomen om dat te vertellen".
Misschien zegt u dat zélf, misschien hoort u het van anderen om u heen.

Maar ... er is WEL Iemand teruggekomen: Jezus!
Er is Iemand gekomen, er heeft Iemand hier geleefd, er heeft Iemand geleden, er is Iemand opgestaan en er is Iemand teruggekomen.
40 Dagen lang liep Hij na Zijn dood en opstanding weer op deze aarde, onderwees Zijn discipelen en ging toen naar de Hemel, naar Zijn én onze Vader en Hij zal vandaar ook terugkomen (Handelingen 1).

Was ik erbij? nee. Hoe weet ik dat dan?

Het Pinksterfeest.
Jezus liet ons niet achter als wezen (Joh. 14:18), Hij gaf ons Zijn Heilige Geest, die in ons wil wonen. Die Geest getuigt en overtuigt (Joh. 14:25).
Daarom kunnen wij weten dat er niet "iets" maar Iemand is. Iemand die van ons houdt, die Zijn leven voor ons gaf, die opstond en die wij kunnen en willen volgen.
Iemand die altijd bij ons is, die ons steunt en sterkt. Iemand die, als het onze tijd is, op ons wacht en ons heeft plaats bereid.

Beste lezer, geloof het toch. Nee, u kunt niet eerst de Heilige Geest op proef krijgen en dan bezien of u het wilt geloven. Zo werkt het niet.
Gaan geloven is als een sprong in het diepe terwijl je weet dat je niet kunt zwemmen, maar toch vertrouwt en gelooft dat je niet zult verdrinken. Dat het water je zal dragen, hoe diep het ook moge zijn.
Gaan geloven is een beslissing die je neemt in de overtuiging dat God zich aan je zal openbaren. Dan wordt geloven een weten, een heerlijk weten.
Dat weten is een ervaring gegeven door God en gedeeld met Jezus. Het nare met ervaringen is echter dat je ze alleen zélf kunt opdoen. Ervaring is persoonlijk en helaas niet overdraagbaar.
Maar u zult het ervaren, of liever gezegd u zult Hem ervaren, in uw leven en in uw sterven. Dan is geloven voor u ook weten geworden.

U hebt de vrije keus, God dwingt niemand. Dat kan ook niet, want alles draait om Liefde en Liefde is geen Liefde meer als zij wordt afgedwongen. Liefde heeft alleen echte waarde als zij in vrijheid wordt gegeven, als u ook `nee` kunt zeggen. God is geen potentaat, geen dictator. Hij verlangt naar uw Liefde, Hij deed er alles voor, maar het is aan u.

U zult het heerlijk vinden als u op Zijn uitnodiging ingaat, niet dat uw pad hier dan opeens over rozen zal gaan, maar u hoeft dat pad nooit alleen te gaan. Hij gaat altijd met u mee.

Kies voor Hem, Hij heeft allang voor u gekozen. Hij heeft u Lief.

Gelooft u in `iets` of gelooft u in Iemand? wat is uw antwoord?
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn