Ben jij ook wel eens onzeker of je wel deel hebt aan Gods wonderbaarlijke liefde?
Denk jij ook wel eens nog veel te moeten veranderen én je leven te beteren, vóórdat je bij Gods kring mag horen?
Heb jij ook nog een 'waslijst aan schulden ergens in een hoekje van jouw hart liggen, waardoor je wordt omringd door die onzekerheid van, 'het niet goed genoeg zijn voor Hem?

Weet dan, God is getrouw!
Hij vraagt van ons slechts één ding: Geloof jij in het verzoenende bloed van Mijn Zoon, de Heere Jezus Christus, dat reinigt van álle zonden?

Wat geven wij als antwoord?
God vraagt ons niet hoe groot die stapel van onze schulden is en ook niet om ons leven drastisch om te gooien... Nee, je mag komen zoals je bent!
Hij neemt dag en nacht tijd voor ons.
Zijn deur staat ieder moment voor ons open, Hij belooft ons, als wij in de Naam van de Heere Jezus Christus onze schulden aan Zijn voeten leggen, (en daar laten liggen!) dat Hij ons reinigt van ál onze zonden, iedere dag weer en steeds opnieuw!

God vraagt het in Zijn Woord aan u, aan jou en aan mij:
Geloof jij in het verzoenende bloed van Mijn Zoon, de Heere Jezus Christus?...

Als wij, net als de moordenaar aan het kruis een volmondig, 'JA' kunnen en mogen geven, dán heet God ons hartelijk welkom in de kring van Zijn Christenleden.
Je hart raakt dan vol van Zijn liefde en waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over...

Wacht niet langer, maar kniel symbolisch voor het kruis op Golgotha, iedere dag, steeds weer opnieuw en vraag om de vervulling van de Heilige Geest, voor u, voor jou en voor al je naaste medemensen, opdat steeds meer mensen een volmondig, 'Ja, Heer, ik geloof' als antwoord mogen geven.
Immers, Hij wil niet dat er ook maar één van ons verloren gaat. Hij laat ons dit weten in Zijn Woorden
uit Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar het eeuwige leven ontvangt.

God heeft het hier niet over een klein gedeelte van de mensheid, nee, Hij spreekt over 'de gehele wereld.

Zó groot is Zijn liefde voor ons!

Hij wacht op ons en ziet verlangend naar ons uit...
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn