Dankbaar gedenkend zul je steeds Zijn Licht kunnen vinden, ook als je duisternis zwarter is dan de donkerste nacht. Kijk rond en ontwaar het lichtpunt dat steeds te vinden is voor diegenen die Hem zoeken; diegenen die verlangen Hem te ontmoeten.
 
Hij is zoals Hij is; een Lichtbron van genade waarin je kunt ontwaken.
Hij is zoals Hij is; een liefdebron om in te baden.
Hij is zoals Hij is; vol mededogen en steeds bereid om Zich te laten vinden, Zijn liefdehart is volgeladen met liefde voor al de Zijnen, groten en kleinen.
 
Zijn liefde is; barmhartigheid.  Zonder barmhartigheid kan liefde niet teren.
Zijn liefde is; steeds vergeven, want zonder vergiffenis kan liefde niet leven.
Zijn liefde is; bereidwilligheid om Hem steeds te laten benaderen, ongeacht duur of tijd, want als Hij slechts een korte tijd van Zijn liefde zou geven, zou Hijzelf geen liefde wezen. Zijn liefde, Zijn hart is toegewijd, trouw en vol Licht.
 
Daarom straalt Hij Zijn Licht door de meest duistere nacht, opdat een ieder die Hem roept, Hem zou kunnen vinden.  Daarom straalt Hij ook naar jou.  Klamp je steeds aan de stralen vast, dan trekt Hij je op uit de duisternis naar de bron van Zijn Heilzaam Zijn.
 
Je bent moe en voelde je verlaten
Kind, Kind, Kind toch, ben je dan totaal vergeten wat Hij reeds herhaaldelijk heeft beloofd.  Roep!  Roep en Hij zal je vinden! Want ook, al voel je Hem niet nabij, Hij is er en zal je vinden... Hij is er steeds, in je werken en in je moeilijk dragen.
Hij is er steeds, zo roep Zijn Naam want zodra dat jij je naar Hem wendt, zul je Zijn aanwezigheid kunnen voelen en betasten.  Het is pas als jij je door Hem omarmen laat dat het Licht wordt binnenshuis in je hartenkamer.
Ga nu kind en nuttig Hem.
 
Hij zegent je uit Zijn Heilige Naam.  Ga in Zijn vrede en nuttig Hem in nederigheid.  Nuttig Hem en Hij zal je Zijn voedsel geven om van te leven; het Manna van Zijn Zijn.  
 
21.08.1994
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn