Op wetenschappelijk grond menen velen tegenwoordig de Schepping zoals verwoord in Genesis te moeten ontkennen. Als maatstaf hiervoor wordt Darwin aangehaald en wordt de mens tot zoogdier, afstammende van apen. Hoewel de wetenschap deze stelling niet kan bewijzen (dat zal zij ook nooit kunnen), wordt deze als waarheid gebracht met ontkrachting van God als Schepper van aarde, dier en mens. Het wordt zelfs op veel scholen tegenwoordig zo geleerd.

Het volgende wat de wetenschap onderuit zal willen halen is de opstanding van onze Heer Jezus Christus op Paasmorgen. Nico ter Linden zei het al een paar jaar geleden: Het geloof is voor de zwakken, natuurlijk is Jezus opgestaan, maar dat is niet letterlijk te nemen. Er wordt bedoeld dat het gelóóf weer is opgestaan na Zijn dood.
De wetenschap zal dit graag beamen, want wetenschappelijk gezien kan niemand na 3 dagen dood te zijn geweest weer levend worden, dus ook Jezus niet, maar Zijn idealen leven voort, zijn "opgestaan", zo zal men beweren.

Een paar opmerkelijke feiten:
Matteus 28:
De eersten die van Zijn letterlijke, lichamelijke, opstanding getuigden waren vrouwen (in die tijd voor een rechtbank niet als betrouwbare getuigen aangemerkt). Als het hele gebeuren was verzonnen had men toch wel voor mannen als eerste getuigen gekozen.
De soldaten die de wacht hielden bij het graf (met een verzegelde steen) werden omgekocht om te zeggen dat de discipelen het lichaam hadden gestolen (dit is onlogisch als er geen opstanding was).
I Korinthe 15:
Als Paulus later spreekt over de opgestane Heer, verwijst hij naar 500 getuigen die Hem hebben gezien en waarvan het merendeel op dat moment nog in leven was.
Hij stelt terecht, dat als Jezus niet zou zijn opgestaan, ons geloof zonder waarde is, want dan staan ook wij niet op.
Johannes 20:24-29:
Thomas zou nooit geloofd hebben als hij Hem niet had gezien, niet had aangeraakt.

Beste lezer, laat u niet van de wijs brengen, laat u niet bedotten door de tegenstander met wetenschappelijke argumenten, Jezus Zelf zei tegen Thomas: Jij gelooft omdat je hebt gezien, zalig zij die niet zien en tóch geloven.
Dat gaat over ons! Houd vast aan uw geloof in Jezus' lichamelijke opstanding.

Jezus is waarlijk opgestaan. Hij leeft en ook wij zullen -eeuwig- leven met Hem, ook al zijn wij gestorven (Johannes 11:25-26).

Van harte wens ik u allen een gezegend Paasfeest.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn