Verdraagzaamheid, Mijn kind, is de goede intenties zoeken die vaak verborgen liggen;
is de te intellectuele of nijpende opmerkingen negeren als zij het hart bezwaren en je
rust verstoren.
 
Verdraagzaamheid geeft kracht.  Als ik zeg: wees verdraagzaam, dan is dat niet ten
mijne gunste, maar omdat verdraagzaamheid liefde omgordt.  Het laat toe dingen
uit een andere hoek te bekijken, leidt naar zelfonderzoek en breekt een schare
vooroordelen.
 
Verdraagzaamheid is als een gewas.  Ze werd in ieder mens geplant, doch knakt af
door kijven en verkeerdelijke veronderstelling van 'zeker weten'  omdat de mening
in het eigen zijn een zeker weten is.
 
De wortel is oersterk, maar als hij niet wordt gevoed krijgt hij geen kracht om te
groeien en blijft een onzichtbare wortelstok, omdat, telkens wanneer een zichtbare
groei ontspringt men deze verdringt en zo afbreekt wat is ontstaan.
 
Verdraagzaamheid is als een tere plant en eist voortdurend verzorging.  Het voedsel
komt vanuit het gebed en helpt verdraagzaamheid te helpen groeien.  Door strijd
knakt het weer af.  Inzet en meer gebed brengen verziekte verdraagzaamheid terug
naar een gezond peil.  Helaas... helaas... om een ziekte te onderdrukken moet
men haar eerst kunnen onderscheiden en dat, Mijn kind, wordt veel te vaak over het
hoofd gezien.  Daarom, zoek telkens weer waarin je zelf bent tekort geschoten. 
Wees liefde, want in zuivere liefde huist omvangrijke verdraagzaamheid.
 
Een trosje bloemen ter aller tijd,
gekleurd door Goddelijke Eenheid.
Gerichte doelen:
liefde en verdraagzaamheid,
teder versmolten in één geheel.
Zoals menige bloem
haar hartje toont,
wit, rood of zelfs geel
maar één geheel,
met passende contrasterende kelkbladeren
bloemen om naar te kijken
en te vergelijken
wees ook jij, Mijn kind
als een bloem, teder, zacht en innerlijk mooi
in je menselijke tooi,
dan zul je door je uitstraling
de woning van velen verrijken.
Wees opgezet
Mijn lieve kind
zoals een fleurig boeket.
 
14.02.1995
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn