De website www.overdenkingen.nl is een onderdeel van de christelijke gedichtensite  www.gedichtensite.nl
De redactie van de gedichtensite wil de overdenkingen laten aansluiten bij de christelijke gedichten. Het moet daarom duidelijk zijn dat de overdenkingen een christelijke boodschap in zich dragen en de overdenkingen op de bijbel gebaseerd zijn.
Overdenkingen die spiritueel, boeddhistisch, of welke andere richting dan ook zijn, kunnen op andere sites geplaatst worden, maar niet bij www.overdenkingen.nl De bedoeling van overdenkingen.nl is om na te denken over het Woord van God.


Overdenkingen worden geweigerd indien:
-  het christelijke aspect komt in de overdenking niet naar voren.*
- de overdenking is kwetsend of kan kwetsend opgevat worden;
- de overdenking heeft als doel misstanden aan de kaak te stellen.
- de overdenking heeft als doel om anderen de les te lezen
- de overdenking heeft als doel om eigen problemen te profileren.
- de overdenking beantwoordt niet aan het doel van www.overdenkingen.nl (zie hieronder).


DOEL VAN DE WWW.OVERDENKINGEN.NL
1. Schrijvers de gelegenheid geven hun christelijke overdenkingen te plaatsen.
2. anderen deelgenoot maken van de geschreven overdenkingen
3. de mensen positief aan het denken zetten over het geloof.